• zajištění správy a údržby rodinných domů a bytů
  • správa a údržba kanceláří
  • správa a údržba obchodních jednotek
  • vedení evidence, komunikace s dodavateli
  • zajištění revizí, oprav, údržby
  • konzultace a návrhy